Svátky a významné dny pro měsíc listopad

Začátek listopadu je předělové období mezi teplem a zimou, světlem a tmou. Lidé a jejich stáda se kdysi přesouvali domů, pod střechu. Viditelně ubývá světla a dodnes si připomínáme Dušičky, poslední posvícení a koncem měsíce zapalujeme první svíčku na adventním věnci. Listopad tak provází naděje, že tma nepotrvá věčně a brzy a zase přijde nové světlo. 

Svátky a významné dny 

1. 11. Svátek všech svatých

2. 11. Vzpomínka na všechny věrné zesnulé 

11. 11. svatý Martin 

17. 11. Den boje za svobodu a demokracii, Mezinárodní den studenstva

22. 11. svatá Cecilie 

25. 11. svatá Kateřina – poslední posvícení

27. 11. Mezinárodní den nenakupování 

27. 11. první adventní neděle, rozsvícení vánočního stromu

V tomto měsíci se zakončuje starý liturgický rok, biblické nedělní texty člověka vybavují zralou moudrostí a přivádějí jej i k tématům křehkosti života – ke smrti a ke zrození. Na konci měsíce listopadu přichází adventní čas jako nový začátek církevního roku. A tak jsou svátky jedenáctého kalendářního měsíce zaměřené na poděkování za uplynulý čas života, za odkaz a zkušenosti našich předků, abychom se opět mohli ocitnout na kraji nové éry a zimním slunovratem se přiblížit i k dalšímu cyklu přírody. Známé listopadové pranostiky se věnují prvním sněhům a přicházející zimě, kterou propojují s legendami o světcích.

Martina Viktorie Kopecká

 

Dušičky – pozůstatek starobylého svátku

1. listopadu Svátek všech svatých

2. listopadu Vzpomínka na všechny věrné zesnulé

Svátek všech svatých je křesťanskou slavností, která připomíná příběhy světců. Těch, kteří byli církví kanonizováni, i takových, o kterých si jen vyprávějí lidé mezi sebou. Svátek slaví většina církví, v západní tradici připadá na 1. listopad a na tento den navazuje vzpomínka na všechny věrné zesnulé.

Svátek všech svatých se váže k události zasvěcení římského Pantheonu Panně Marii a všem svatým mučedníkům 13. května 609. Do té doby sloužil tento pohanský chrám k uctívání všech bohů Olympu a kultu římských císařů. Od 8. století se v Irsku a v Anglii, u Keltů a Franků začal slavit svátek Všech svatých 1. listopadu, kdy začínal keltský nový rok. V noci z 31. října na 1. listopadu se slavil Samhain. Tento svátek připomínal čas, kdy se duše zemřelých vracejí domů a jejich příbuzní jim podomácku vyrobenými svítilnami pomáhají najít cestu. Lidé se v tento den strojili do masek a líčili si tváře. Samhain se podobá halloweenskému večeru. V něm se prolínají tradice pohanské i křesťanské spojením tradic svátku Všech svatých se zvyky zachovávanými k uctění památky zemřelých v den následující.

Památka zesnulých neboli lidově řečeno Dušičky nás přivádí ke vzpomínkám na naše zemřelé, k poděkování za odkaz předků a modlitbám za jejich duše. Tuto památku zavedl opat Odilo z kláštera v Cluny roku 998 ve snaze pokřesťanštit přetrvávající pohanskou tradici. Od 13. století se památka 2. listopadu začala slavit v Římě a potom na mnoha dalších místech. Pořádaly se průvody k ozdobeným hrobům a konaly se mše. Anglikánská církev chtěla tento svátek a tradici modliteb za duše v očistci zrušit, ale nepodařilo se jí to. Touha lidí připomínat si životní příběhy zemřelých a usilovat o jejich pokojný posmrtný odpočinek byla silnější. A tak se různými způsoby vracíme k uctívání našich zesnulých i my.

Na Dušičky nemusíme pohlížet jen jako na „smutný den vzpomínání“, ale může to být příležitost vyprávět příběhy našich rodin, tvořit rodokmeny a prohlížet si fotografie. Rozměr smrti si naše děti dokážou z psychologického pohledu uvědomit zhruba od 8 let věku a s tímto tématem je můžeme seznamovat postupně a citlivě, třeba i prostřednictvím vyprávění o předcích, o tom, že my na jejich odkaz navazujeme. Péče o hroby našich blízkých, rozsvěcení svící, květinová výzdoba a věnce nejsou jen estetickou záležitostí, ale nesou v sobě ukrytou symboliku víry ve věčný život – smrtí život nekončí. Zelené větve břečťanu a jiných stálezelených větviček symbolizují věčný život, stejně jako kruh, do kterého jsou splétány. Na naše zesnulé vzpomínáme i v kostelích, některé církve znají tradici zádušních mší. O modlitbu za zemřelé můžeme požádat duchovní kdykoliv, i mnoho let po smrti některého z našich blízkých.

A proč se svátku říká Dušičky? Podle tradice římskokatolické církve vzpomínáme na duše zesnulých, které jsou v přípravné fázi očišťování – v tzv. očistci, jak o tom píší některé biblické texty. Za zemřelé se modlíme během každé mše a bohoslužby a tato modlitba patří k nejstarším křesťanským tradicím.

Text:  Martina Viktorie Kopecká,

Více o svátcích zimního období, od listopadových Dušišek po únorové Hromnice, najdete v knize Vánoční Tradinář. Ukázku z knihy najdete v detailu knihy nebo si o ni napište naší kolegyni Olze Formanové na e-mail: formanova@smartpress.cz.

Svátky a významné dny pro měsíc listopad

Fotogalerie

Všechny fotografie a texty podléhají autorskému právu. K možnému využití kontaktujte, prosím, redakci.

Související autor

Doprava ZDARMA do Zásilkovny po celé ČR
Facebook Instagram Napište nám Kontaktní informace Jak k nám