Společnost pro zdravé rodičovství Aperio

Posláním sdružení Aperio je podpora informované volby, osobní zodpovědnosti, aktivního a vnímavého přístupu k rodičovství.

Aperio usiluje o zlepšení služeb v mateřství a rodičovství a podporuje rovné zacházení se ženami a muži v rodině a na pracovním trhu.

Chce dosáhnout širší nabídky kvalitních porodnických služeb, lepší informovanosti rodičů, lepších podmínek rodičů na trhu práce, kvalitní a flexibilní legislativy pro osoby pečující o děti a rovnocenného zapojení obou rodičů do péče o děti a rodinu.

K naplnění svých cílů zpřístupňuje Aperio informace, poskytuje poradenství, prosazuje legislativní změny a iniciuje dialog mezi poskytovateli a příjemci služeb.

Aperio podporuje rozvoj občanské společnosti v České republice a účast veřejnosti na občanské diskusi. Iniciuje vedení otevřeného a nekonfrontačního dialogu s profesionály a širší veřejností. Podporuje vyšší podíl občanských organizací a iniciativ na společenských změnách.

Aperio spolupracuje se státními, soukromými i neziskovými organizacemi včetně zaměstnavatelů.

Smart Press na Instagramu

Facebook Instagram Napište nám Kontaktní informace Jak k nám