Všeobecné a obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

V těchto Všeobecných obchodních podmínkách jsou stanoveny podmínky, za kterých společnost Smart Press, s. r. o. se sídlem Praha 6, Velflíkova 1417/12, 160 00, IČ: 272 26 743, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 105924 (dále jen „prodávající“) prodává zboží uživatelům internetových stránek www.smartpress.cz (dále jen „kupující“).

Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy

Veškeré zboží máme skladem, není-li vysloveně u zboží uvedeno jinak. Zboží, o které má kupující zájem, může přidat do nákupního košíku. Po přidání zboží do nákupního košíku vyplní všechny předepsané údaje uvedené v objednávkovém formuláři. Když si přeje zboží objednat, klikne na tlačítko „Objednat“. Tímto okamžikem si kupující objednává vybrané zboží. Odeslaná objednávka je závazná.

Po přijetí objednávky bude kupujícímu obratem odesláno e-mailem potvrzení o jejím přijetí. Potvrzením objednávky dochází k uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím.

Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží a případně další poplatky (poštovné, balné, dobírka), uvedené v závazné objednávce. Pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží, prodávající má právo vyřizování dalších objednávek tohoto kupujícího pozastavit, případně odmítnout.

Prodávající si rovněž vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud je zadaná doručovací adresa zjevně pochybná.

Ochrana a Zpracování osobních údajů

Při vyplňování objednávkového formuláře je kupující prodávajícím požádán o poskytnutí svých osobních údajů.  Prodávající se zavazuje, že osobní údaje, které mu se svým souhlasem kupující poskytl, bude používat pouze k účelům, které souvisejí se službami obchodu www.smartpress.cz, a že je neposkytne žádné třetí osobě, pokud to bezprostředně nesouvisí s vyřízením objednávek.

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Kupní cena a platební podmínky a dodání zboží

Kupní cena každého druhu zboží včetně DPH je uvedena v popisu konkrétního druhu zboží a kupující souhlas s kupní cenou projeví odesláním objednávky. Kupní cena platí až do vyčerpání zásob, pokud u konkrétního druhu zboží není platnost ceny vymezena jiným způsobem. Ceny v internetovém obchodě se mohou průběžně měnit. Uvedená cena zboží je platná v okamžiku odeslání objednávky.  V našem e-shopu zákazník nakupuje automaticky vždy minimálně se slevou 15 % proti malobchodní ceně. Běžná maloobchodní cena se zobrazuje jako cena přeškrtnutá (konečná cena je ta, která je označena červeně).

  • Způsob doručení zboží si kupující zvolí v objednávkovém formuláři.
  • V případě doručení prostřednictvím České pošty zaplatí kupující za dobírku, poštovné a balné paušální částku 110 Kč, pokud u konkrétního druhu zboží není uvedena jiná částka. Platí v případě hmotnosti zásilky do 1,99 kg.
  • V případě doručení prostřednictvím služby DPD zaplatí kupující za dobírku, poštovné a balné částku paušální částku 140 Kč, pokud u konkrétního druhu zboží není uvedena jiná částka. Tato částka platí bez ohledu na hmotnost objednaného zboží.  
  • Poštovné ani balné kupující neplatí, pokud si objedná zboží v celkové ceně nad 1500 Kč. Pokud na knihu poskytuje prodávající slevu, vychází se pro výpočet ceny balného a poštovného z ceny po slevě, ne z původní uvedené ceny zboží.
  • Uvedené cenové podmínky za poštovné a balné platí pouze pro Českou republiku. V současné době nezasíláme do zahraničí včetně Slovenska.
  • V případě osobního vyzvednutí zboží platí kupující zboží v hotovosti. Platba kartou nebo platba převodem není momentálně možná.
  • Kupující, kteří si po předchozí telefonické dohodě vyzvednou zboží v redakci prodávajícího nebo v jeho distribučním centru, poštovné, balné ani žádné další manipulační poplatky neplatí.

Slevy

V případě, že má zákazník k dispozici slevový kód na zboží, má nárok na nákup s touto slevou. Sleva platí pouze na objednávky uskutečněné v e-shopu nakladatelství. Zákazník může zadat slevový kód v prvním kroku objednávky. Jakákoliv sleva je vždy počítána z běžné maloobchodní ceny, tj. z ceny, která vyšší a je v e-shopu přeškrtnutá. Toto se týká i slev při akcích nakladatelství jako jsou autogramiády v redakci, dny otevřených dveří či vánoční slevy.

Odstoupení od smlouvy

Prodávající svým zákazníkům poskytuje právo od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se kupující rozhodne od kupní smlouvy odstoupit, zašle prodávajícímu Oznámení o odstoupení na adresu distribučního centra prodávajícího: Michaela Lehnerová (tel: +420  774 265 330), Konečná 3, 150 00 Praha 5 nebo na e-mailovou adresu: lehnerova@smartpress.cz a domluví se na dalším postupu.

Pokud již kupující zaplatil prodávajícímu kupní cenu, vrátí mu prodávající zaplacenou částku do 30 dnů od data odstoupení do smlouvy. Pro tento případ uvede kupující v Oznámení o odstoupení, jakým způsobem (převodem na účet, složenkou) mu má být zaplacená kupní cena nebo její část vrácena. Zboží nesmí být poškozené, aby mohlo být nabízeno dalším zákazníkům. Zákazník musí zásilku odeslat do 14 dnů po obdržení zboží.

Ve vrácené zásilce musí být vložena kopie útržku z dobírkové nebo balíkové složenky. Kupující vrátí zboží pouze běžnou balíkovou poštou. Zásilky na dobírku nebudou ze strany prodávajícího přijaty. Prodávající vrátí kupujícímu pouze peníze za zboží, nevrací poštovné ani balné.

Záruční podmínky

Prodávající poskytuje záruku na zboží v rozsahu obecně platných předpisů. Ke zboží prodávajícího není dodáván záruční list, záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet dnem, kdy kupující zboží převezme. Záruka se nevztahuje na škody způsobené mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami a jinými vnějšími vlivy.

Reklamace

Kupující je povinen dodané zboží bez zbytečného odkladu ihned po dodání zkontrolovat a bezodkladně informovat prodávajícího o případných zjištěných vadách.

Všechny reklamace musí kupující uplatnit nejpozději do konce záruční doby. V oznámení o reklamaci musí zákazník popsat zjištěné vady zboží.  Reklamaci včetně vadného zboží kupující zašle na adresu prodávajícího: Smart Press, s. r. o., Velflíkova 1417/12, 160 00 Praha 6, případně ji po telefonické dohodě doručí osobně tamtéž.

Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

Kontakty na prodávajícího

Prodávajícího lze písemně kontaktovat na adrese redakce: Smart Press, s. r. o, Velflíkova 1417/12, 160 00 Praha 6. Telefonicky lze získat informace na tel.: 233 320 075, tel: +420 775 265 337 – Linda Václavková.

Distribuční centrum prodávajícího lze kontaktovat na adrese: Michaela Lehnerová, Konečná 3, 150 00 Praha 5. Telefonicky lze získat informace na tel: +420  774 265 330 nebo e-mailem: lehnerova@smartpress.cz.

Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na každou kupní smlouvu uzavřenou mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím e-shopu na internetových stránkách www.smartpress.cz. Kupující si vyhrazuje právo tyto Všeobecné obchodní podmínky měnit a doplňovat. Případné změny a doplňky Všeobecných obchodních podmínek se nebudou vztahovat na již uzavřené kupní smlouvy.

Smart Press na Instagramu

Facebook Instagram Napište nám Kontaktní informace Jak k nám