duben 2020 – Spalte, co nechcete...

Čarodějnice (30. dubna) – udělejte si ohníček a spalte, co nechcete... 

Je to NOC, která má několik názvů (filipojakubská noc, valpuržina noc, pálení čarodějnic, čarodějnice) a mnoho významů, kterým stojí za to porozumět.

 

 

Její kořeny a rituály sahají až k dávným předkům. Pro Kelty, Germány i Slovany začínala letní polovice roku. Rok se dělil jen na dvě období – letní, s dostatkem světla, tepla, jídla a zimní – s hladem a tmou. A ano, hlavní roli při těchto obřadech hrál oheň – ochranný a očistný.

 
Oheň spaloval vše staré a nepotřebné, aby se vstoupilo do nové části roku s čistým štítem. Plameny sice mohou zahnat zlé síly (a od středověku si lidé mysleli, že i čarodějnice), ale spíše obec osvětlovaly – v noci se dívkám zapichovaly před domy májky, stavěla se májka obecní, kterou mladí hlídali a radovali se u ohně, tančilo se až do rána, kluci se před dívkami předváděli – házelo se hořícími košťaty, co ve vzduchu poletuje, musí zmizet. Chlévy i dveře domů chrání zeleň – bezové větvičky.
 
Nejlépe vypovídající název byl podle etnografa Jiřího Mačudy Májová noc nebo Krásná hůrka –  vyvýšenina ozářená ohněm, dějiště, kde se začíná odvíjet příběh lásky mladých lidí. Je to večer plný očekávání všech, chvíle vedoucí k brzkému rozuzlení nejdůležitějšího dějství celého roku – urodí se na polích a bude blahobyt, nebo se neurodí a přijde hladomor.
 
Tato noc je spojována s čarodějnicemi našich představ až od středověku, kdy lidé již původní význam obyčeje a rituálního pálení ohňů nechápali. Lidé se nebáli ani tak o sebe, ale o svůj dobytek. Byl to čas prvního výhonu na pastvu, kdy byla domácí zvířata znavená a vyhládlá po dlouhé zimě, a tudíž nejzranitelnější. Tehdy jim mohly zlé mocnosti uškodit nejvíce. Proto ty ohně, proto přes popeliště těchto ohňů dobytek zrána převáděli ještě teplým popelem...
 
Martina Boledovičová
Spoluautorka knihy Tradinář – Rodinný a tvořivý rok plný oslav a rituálů

duben 2020 –  Spalte, co nechcete...

Fotogalerie

Všechny fotografie a texty podléhají autorskému právu. K možnému využití kontaktujte, prosím, redakci.

Související autor

Facebook Instagram Napište nám Kontaktní informace Jak k nám