Tradice, příroda, obyčejné věci – jak nám mohou pomoci v dnešní nejisté době

Tradice vycházejí z koloběhu přírody, a proto po tisíciletí neztratily svou platnost. Zároveň poskytují spoustu možností pro pečení, vaření, tvoření i hraní s dětmi z toho, co je právě v přírodě dostupné. Pro jednotlivce, rodinu i společnost byly tradice vždy důležitou kotvou v časech dobrých i náročných. Můžeme díky nim ucítit propojení jak s přírodou, tak ostatními lidmi i našimi předky. Můžeme se cítit součástí celku a to nám může pomoci překonat obtížné období..

CO O KNIZE ŘEKLI?

 

  • Veronika, knižní nadšenec a blogger, Bichliččin blog: VIDEORECENZE
  • Hanka Zemanová, maminka dvou dcer a autorka zásadních knih o zdravé výživě: "Bestselerový Tradinář dávám jako dárek do rodin, kde se chtějí zorientovat ve svátcích a tradicích a hledají inspiraci, jak je uvést so do života v moderní době. Dokonce jsem i Martině Boledovičové, spoluautorce Tradináře volala, že naše 13letá Natálka prohlásila Tradinář za svou nejoblíbenější knihu a často nám z ní nahlas předčítá."
  • Martina Viktorie Kopecká, farářka Církve československé husitské, psychoterapeutka a krizová interventka: "Kniha Tradinář je utkána z dědictví naší kultury, země a předků. Dotýká se obrazů, chutí a prožitků, které nás vedou blíž k poznání cyklického běhu našich životů, utvářeného přírodou i křesťanskou vírou. Tradinář nás učí, jak aktualizovat bohaté dary, které jsme dostali a v rychlosti dnešního světa na ně zapomínáme."
  • Mgr. Jiří Mačuda, PhD. , etnograf, kurátor historických sbírek, Jihomoravské muzeum ve Znojmě: "Když jsem se kdysi zapojil do práce na Tradináři, došlo mi, že přesně tohle jsem sám chtěl v knihkupectvích vidět. Knížka se mi opravdu líbí a další návazná kniha Kronika ji v podstatě doplňuje. Sám mám malého synka a obdobné nápady jsem si nezávisle na Tradináři vymýšlel od chvíle, kdy začal chodit, komunikovat, vnímat svět. Propojit tradice, učit naše nejmenší k úctě a zároveň prožívat dětství, které nám pozvolna mizí. Nevím proč, jako by jej už v tomhle divném světě nebylo zapotřebí. Není nad kouzlo štiplavého dýmu z ohýnků, v nichž se na podzim pečou brambory, není nad létající draky, kaštanová zvířátka, svíčkami osvětlené dýně, cinkot vánočních zvonečků nebo dětský smích ozývající se ze zasněžených kopců. Tahle generace televizních a počítačových šílenců se sluchátky v uších nežije, jen dar života promrhává a ztrácí."
  • Karolína Šnajdrová, maminka dvou dětí, redaktorka a korektorka knih: "Až u Tradináře jsem si uvědomila, kolik věcí během roku pravidelně podnikáme, aniž bychom si uvědomovali jejich pozadí. A díky Tradináři jsme jich ještě řadu přidali (třeba hledání svatojánského kvítí a vkládání věnečku z něj pod polštář)! Z vlastní zkušenosti vím, že pokud se nějaké věci včas nezachytí třeba na papír, nenávratně se ztratí, a tak Kroniku, která na Tradinář navazuje, založím oběma svým dětem. A přesně jak se píše na přebalu, předám jim pak v podobě této knihy skutečný poklad."
Tradice, příroda, obyčejné věci – jak nám mohou pomoci v dnešní nejisté době

Fotogalerie

Všechny fotografie a texty podléhají autorskému právu. K možnému využití kontaktujte, prosím, redakci.

Facebook Instagram Napište nám Kontaktní informace Jak k nám